Wdrożenie nowych linii produktów w firmie TESTER SP. Z O.O. w oparciu o zaawansowane technologie obróbki rur miedzianych

Firma „TESTER” SP. Z O.O. realizuje projekt pt.

 

Wdrożenie nowych linii produktów w firmie TESTER SP. Z O.O. w oparciu o zaawansowane technologie obróbki rur miedzianych”.

 

Projekt realizowany jest w ramach

REGIONALNEGO PROGRAMU  OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

2014-2020

Osi Priorytetowej nr 1 „Przedsiębiorstwa i innowacje”,

Działania nr  1.5 „Rozwój produktów i usług w MŚP”, Poddziałania  nr 1.5.2 „Rozwój produktów i usług w MŚP – ZIT AW”,  Schemat nr 1.5 A „Wsparcie innowacyjności produktowej i procesowej  MŚP z wyłączeniem mikroprzedsiębiorstw działających do 2 lat”,

 

Okres realizacji Projektu: od  01.01.2018r. do 31.12.2018r.

 Całkowita wartość Projektu wynosi  2 259 430,85 PLN.

Całkowita kwota wydatków kwalifikowanych, związanych z realizacją Projektu

wynosi  1 836 935,65  PLN,

Wnioskowana kwota dofinansowania wynosi  771 512,97 PLN.