Środowisko

W myśl ustawy „Prawo Ochrony Środowiska” z dnia 27.04.2001 r . z późniejszymi zmianami i rozporządzeniami towarzyszącymi oraz dyrektywy unijnej RoHS ( Restriction of Hazardous Substances ) z 27 stycznia 2003 roku a wprowadzonej w życie 1 lipca 2006 r . firma „TESTER” Sp. z o.o. wprowadziła szereg zmian w podejściu jak i samym procesie produkcyjnym m.in.:

  • W maju 2006 zakończyła się modernizacja linii montażowej przystosowująca ją do produkcji bezoołowiowej,
  • Wszystkie komponenty stosowane do produkcji są zgodne z postanowieniami dyrektywy unijnej RoHS,
  • Od wielu lat związani jesteśmy umową z ORGANIZACJĄ ODZYSKU dotyczącą opakowań objętych systemem recyklingu.