Moduł KOMFORT

 

Moduł Komfort jest jednym z urządzeń składających się na System Komfort - czyli rozbudowany system zarządzania temperaturą w ogrzewanym obiekcie. Jest to układ elektroniczny komunikujący się przewodowo interfejsem LIN z kotłem (lub ogólnie pojętym Systemem Cieplnym), posiadający dodatkowo dwa interfejsy bezprzewodowe.

Interfejsy bezprzewodowe z jednej strony pozwalają na dostęp online do Modułu Komfort za pomocą aplikacji mobilnej (która może być uruchomiona na urządzeniu przenośnym typu telefon), z drugiej pozwalają na połączenie Modułu Komfort z maksymalnie sześcioma Regulatorami Komfort w strefach grzewczych, z głowicami przygrzejnikowymi i innymi opcjonalnymi elementami, które służą odpowiedniej dystrybucji wody grzewczej, dostarczanego z systemu cieplnego.

 

Funkcjonalności modułu KOMFORT

 

 

1.       Zarządzanie temperaturą w strefach grzewczych, czyli:

  •   definiowanie programów zmian nastawy zadanej temperatury w strefie (niezależne dla każdej ze stref),
  •   realizacja funkcji regulatora pogodowego bazującego na temperaturze zewnętrznej pozyskiwanej, w zależności od konfiguracji, z      systemu cieplnego lub za pośrednictwem dedykowanego czujnika,
  •    definiowanie programów priorytetu wybranej strefy w określonych przedziałach czasowych,
  •   możliwość sterowania pracą głowic przygrzejnikowych (Głowice Komfort) powiązanych ze wskazanymi strefami (do czterech na        strefę grzewczą).

2.       Zarządzanie obiegiem wody użytkowej przy pracy na zasobnik, czyli:

  • możliwość zdalnej zmiany temperatury nastawionej na zasobniku (wymaga urządzenia grzewczego z interfejsem LIN),
  • definiowanie programu czasowego dla grzania na zasobnik (sygnał blokady pracy na zasobnik przekazywany do urządzenia grzewczego interfejsem LIN lub stykiem sterującym K2),

3.       Dostęp online, czyli:

  •  wsparcie dla wielu grup użytkowników (od 1 do 6),
  •  monitoring pracy systemu cieplnego z możliwością zmiany wybranych parametrów oraz rejestracją zaistniałych sytuacji awaryjnych (wymaga urządzenia grzewczego z interfejsem LIN), 
  • możliwość realizacji „serwisu online” na podstawie danych o aktualnym stanie systemu cieplnego, oraz informacji stanowiących zapis historii pracy tego systemu.

 powrót...